Björkmans pedagogiska

Björkmans Pedagogiska drivs av mig, Lotta Björkman. Jag är gymnasielärare, dramapedagog och expert på normkritisk pedagogik och kreativa pedagogiska metoder. Inom och med hjälp av dessa kunskapsområden utbildar jag genom interaktiva föreläsningar, workshops, processledning och textproduktion. Mina uppdragsgivare är ofta skolor, universitet, ideella organisationer, kommuner och myndigheter.

Jag har arbetat som pedagog i 16 år och med likabehandlingsfrågor i tio år och jag var med och utvecklade begreppet normkritisk pedagogik. Min bakgrund och långa erfarenhet som auktoriserad dramapedagog gör att upplevelsebaserat lärande alltid är en viktig utgångspunkt i mitt arbete. Utöver mitt arbete som inom Björkmans Pedagogiska är jag adjunkt i pedagogik på Södertörns högskolas lärarutbildning.

Björkmans Pedagogiska är medlem i branschorganisationen Mångfaldsföretagarna där jag även är styrelseledamot.

Mina tjänster

Utbildning och processledning

Lära genom att göra och diskutera

Interaktiva föreläsningar

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright © 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.