Björkmans pedagogiska

Björkmans Pedagogiska drivs av mig, Lotta Björkman. Jag är gymnasielärare, dramapedagog och expert på normkritisk pedagogik och kreativa pedagogiska metoder. Inom och med hjälp av dessa kunskapsområden utbildar jag genom workshops, processledning, interaktiva föreläsningar och textproduktion.

Jag har arbetat som pedagog i 16 år och med likabehandlingsfrågor i tio år och var med och utvecklade begreppet normkritisk pedagogik. Min bakgrund och långa erfarenhet som auktoriserad dramapedagog gör att dramapedagogiska metoder och upplevelsebaserat lärande alltid finns med som utgångspunkt i mitt arbete.

Mina uppdragsgivare är ofta skolor, universitet, ideella organisationer, kommuner och myndigheter. Under våren 2016 är jag huvudsakligen metodutvecklare för organisationen Settings med uppdrag att utveckla metoder och upplägg för en normkreativ certifiering för arbetsplatser. Jag är också verksam som gästlärare på Konstfacks bildpedagogutbildning med fokus på normkritik i pedagogisk praktik.

Björkmans Pedagogiska är medlem i branchorganisationen Mångfaldsföretagarna där jag även är styrelseledamot.

Nyheter

Mina tjänster

Utbildning och processledning

Lära genom att göra och diskutera

Interaktiva föreläsningar

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright © 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.