Björkmans pedagogiska

Björkmans Pedagogiska drivs av mig, Lotta Björkman. Jag är pedagog, författare och expert på normkritisk pedagogik. Jag erbjuder interaktiva utbildningar, handledning och textproduktion inom främst pedagogik och normkritik. Mina uppdragsgivare är ofta skolor, universitet, ideella organisationer, kommuner och myndigheter.

Jag har arbetat som pedagog i 20 år, främst som leg. gymnasielärare och dramapedagog. Jag har vidare en magisterexamen i pedagogik inom vilken jag fokuserat på lärarstudenters upplevelse av inkluderingsarbete. Jag är sedan hösten 2019 doktorand i pedagogik på Södertörns högskola där jag även är verksam som adjunkt i pedagogik och undervisar på lärarprogrammet.

De senaste 10 åren har jag fokuserat på likabehandlingsfrågor, jag var med och utvecklade begreppet normkritisk pedagogik och är en av Sveriges ledande experter inom detta område. I april 2019 släppte jag, som redaktör med forskaren Janne Bromseth samt flera författare, en ny antologi om detta perspektiv på pedagogiskt arbete.

Min bakgrund och långa erfarenhet som auktoriserad dramapedagog gör att upplevelsebaserat lärande och demokratiseringsmetoder alltid är en viktig utgångspunkt i mitt arbete. Alla mina uppdrag innehåller således interaktiva och deltagande inslag på ett sätt som anpassas efter gruppens förutsättningar så att utbildningen blir lagom ovanlig.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.