Björkmans pedagogiska

Björkmans Pedagogiska drivs av mig, Lotta Björkman. Jag är gymnasielärare, dramapedagog och expert på normkritisk pedagogik och kreativa pedagogiska metoder. Inom och med hjälp av dessa kunskapsområden utbildar jag genom interaktiva föreläsningar, workshops, processledning och textproduktion.

Jag har arbetat som pedagog i 16 år och med likabehandlingsfrågor i tio år. Jag var med och utvecklade begreppet normkritisk pedagogik. Min bakgrund och långa erfarenhet som auktoriserad dramapedagog gör att dramapedagogiska metoder och upplevelsebaserat lärande alltid är en viktig utgångspunkt i mitt arbete.

Mina uppdragsgivare är ofta skolor, universitet, ideella organisationer, kommuner och myndigheter och jag är återkommande gästlärare på Konstfacks bildpedagogutbildning med fokus på normkritik i pedagogisk praktik.

Under våren 2016 arbetade jag främst med att utveckla metoder och upplägg för en normkreativ certifiering på uppdrag av  organisationen Settings. Under hösten 2016 kommer jag bland annat arbeta som lärarutbildare med fokus på pedagogik och barns sociala relationer på Södertörns högskola. Jag kommer även vara konsult i Jönköpings kommuns projekt Normstorm samt utbilda modersmålslärare inom Stockholms kommun inom normkritiska perspektiv.

Björkmans Pedagogiska är medlem i branchorganisationen Mångfaldsföretagarna där jag även är styrelseledamot.

Nyheter

Mina tjänster

Utbildning och processledning

Lära genom att göra och diskutera

Interaktiva föreläsningar

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright © 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.