Björkmans pedagogiska

Björkmans Pedagogiska drivs av mig, Lotta Björkman. Jag är pedagog, författare och expert på normkritisk pedagogik och kreativ pedagogik. Inom och med hjälp av dessa kunskapsområden utbildar jag genom interaktiva utbildningar, handledning och textproduktion. Mina uppdragsgivare är ofta skolor, universitet, ideella organisationer, kommuner och myndigheter.

Jag har arbetat som pedagog i 18 år, främst som gymnasielärare och dramapedagog. De senaste 10 åren har jag fokuserat på likabehandlingsfrågor, jag var med och utvecklade begreppet normkritisk pedagogik och är en av Sveriges ledande experter inom detta område. I januari 2019 kommer jag tillsammans med forskaren Janne Bromseth och flera andra författare släppa en ny bok om detta perspektiv på pedagogiskt arbete.

Min bakgrund och långa erfarenhet som auktoriserad dramapedagog gör att upplevelsebaserat lärande och demokratiseringsmetoder alltid är en viktig utgångspunkt i mitt arbete. Alla mina uppdrag innehåller således interaktiva och deltagande inslag på ett sätt som anpassas efter gruppens förutsättningar så att utbildningen blir lagom ovanlig.

Utöver mitt arbete som inom Björkmans Pedagogiska är jag adjunkt i pedagogik på Södertörns högskolas lärarutbildning.

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.