Redaktör


Antologi

Under 2017 har jag och forskaren Janne Bromseth, som redaktörer, arbetat med de texter som ska ingå i den kommande antologin “Den normkritiska pedagogen” som ska ges ut av Studentlitteratur under 2018. Detta arbete fortsätter under våren 2018. Boken syfte är att diskutera, problematisera och utveckla idéerna om den normkritiska pedagogiken i Sverige men också ge olika inblickar och exempel från verksamma lärares arbete med att söka tillämpa denna pedagogiska ansats i praktiken.

Den första delen av antologin har en teoretisk ansats och syftar till att skapa perspektiv och lyfta frågor kring den normkritiska pedagogikens syfte, utformning och genomförande, i denna del är främst verksamma akademiker författarna. I den andra delen skriver verksamma lärare från alla skolformer om de tankar, dilemman och möjligheter de upplevt och reflekterat kring i sitt arbete med att tillämpa den normkritiska pedagogiken i praktiken.

Antologins målgrupp är främst studenter inom olika pedagogiska utbildningar men även personer som är intresserade att diskutera, fundera över och utveckla den normkritiska pedagogikens idéer och tillämpning.

 

 

Mina tjänster

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Processledning

Lära genom att göra och diskutera

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright © 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.