Böcker

Följande böcker har jag medverkat i som författare eller redaktör.

normkritisk-pedagogik-perspektiv-utmaningar-och-mojligheter
Normkritisk pedagogik – perspektiv, utmaningar och möjligheter. Redaktör tillsammans med Janne Bromseth (2019) Studentlitteratur. En antologi i vilken begreppet normkritisk pedagogik diskuteras utifrån hur det uppfattats och använts under de tio som begreppet utvecklats. Läs recensionen i Pedagogiska Magasinet och beställ boken via denna länk.
att-leda-normkritiska-samtalsgrupper
Att leda normkritiska samtalsgrupper. Skriven tillsammans med Lisa Malmberg (2015). Metodmaterial för verksamma inom Statens institutionsstyrelse. Finns att ladda ned via följande länk

 

Fotboll för alla. Metodmaterial skrivet tillsammans med Lisa Malmberg (2011) AIK-fotboll. Metodmaterial med fokus på hur tränare och klubbar kan bidra till en mer inkluderande fotbollsverksamhet.

 

Scenus – En introduktion till normkritisk gestaltning. Med Frida Sandegård (2011) ATR-förlag. Ett metodmaterial som riktar sig till drama- och teaterpedagoger.

 

Normkritisk Pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring. Redaktörer: Janne Bromseth & Frida Darj (2010) Uppsala universitet. Medförfattare i denna antologi vilken introducerade begreppet Normkritisk Pedagogik i Sverige.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.