Adjunkt


Pedagogik

Parallellt med arbetet inom Björkmans Pedagogiska arbetar jag deltid som adjunkt i pedagogik på Södertörns interkulturella förskolelärarprogram. Jag undervisar och är i vissa fall delkursansvarig bland annat på kurserna “Skolpolitik och politisk styrning”, “Barns sociala relationer och lärande”, “Förskoleläraruppdraget” och “Specialpedagogik”. Jag är även handledare under studenternas VFU och samt handleder dem i deras B-uppsatsskrivande.

I samtliga kurser får jag möjlighet att både fördjupa och använda mig av alla mina kunskapsområden såsom pedagogik, likabehandling, normkritik, statsvetenskap, upplevelsebaserat lärande och grupp/ledarskapsperspektivet. I samtliga kurser får jag också den enorma förmånen att diskutera dessa frågor med engagerade studenter, det är ett privilegium.

Det är verkligen mycket pepp och inspirerande att få fördjupa och utveckla mina och studenternas tteoretiserande och reflekterande tankar kring lärande, interkulturellt, normer, makt, ledarskap och skolans politiska och förändrande roll. Jag lär mig minst lika mycket som mina studenter.

Mina tjänster

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Processledning

Lära genom att göra och diskutera

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright © 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.