Forskning


Likabehandling

I september 2019 påbörjade jag ett nytt och spännande kapitel i mitt yrkesliv. Jag började då som doktorand i pedagogik på Södertörns högskola där jag även kommer att fortsätta att undervisa på 20%.

Mitt forskningsprojekt gör det möjligt för mig att få utforska en fråga som jag som lärare och lärarutbildare, med mångårig erfarenhet och intresse av demokrati- och likabehandlingsarbete i skolan, ofta funderat över. Hur upplever eleverna att lärare genomför skolans uppdrag att motverka diskriminering och annan kränkande behandling?

Under mina över tio år som utbildare inom främst normkritisk pedagogik har jag pratat med hundratals lärargrupper om hur vi lärare kan tänka, göra och utveckla vårt pedagogiska arbete och förhållningssätt för att bidra till en undervisnings- och skolsituation där elever känner sig fria att, som jag brukar uttrycka det; vara, välja och veta. Jag har i mina föreläsningar och utbildningsprojekt tagit mängder med exempel på hur jag upplevt vad som har fungerat, ur mitt perspektiv som lärare och jag har med lärare pratat om hur  de tänkt och gjort. Samma fokus på lärarens perspektiv och arbete återfinns i forskningen avseende likabehandlingsarbetet i skolan.

De senaste åren har jag upplevt detta talande om snarare än med elever om hur likabehandlings­arbete kan genomföras som alltmer paradoxalt. I ambitionen att utmana maktordningar och grupperingar för att bidra till likabehandling och rättvisa så upprätthåller jag ändå dikotomin och maktordningen mellan vuxna och barn/elever genom att vi lärare med goda (men maktomedvetna) intentioner söker skapa en bättre situation för de Andra, eleverna. I mitt doktorandprojektet hoppas jag utmana detta förhållningssätt och vara mer stringent i min maktkritiska, pedagogiska ambition och på detta sätt bidra med nya perspektiv, elevernas, på hur likabehandlingsarbete i skolan kan utformas och tillämpas för att skapa en skola med mindre diskriminering och kränkande behandling.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.