Utbildning


Normkritisk Pedagogik

Under våren 2018 kommer jag att göra fortsätta mitt samarbete Globala skolan där jag under hösten har genomfört ett flertal uppdrag med föreläsningar för skolpersonal med fokus på normkritisk pedagogik. Ett meningsfullt och peppigt sammanhang att jobba i.

globala-skolan

Mina tjänster

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Processledning

Lära genom att göra och diskutera

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright © 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.