Utbildning


Normkritisk Pedagogik

Under läsåret 2018/2019 genomför jag ett längre och fördjupat projekt med normkritisk pedagogik på Grimstaskolan i Upplands Väsby. Syftet med projektet är att tydligt förankra det normkritiska perspektivet både i lärargruppen och i arbetet med eleverna. Uppdraget innebär föreläsningar, deltagande handledning och handledning av ledningsgruppen och arbetslagsledarna.

 

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.