Utbildning


Normkritik

Den 14 januari 2021 medverkar jag på konferensen “Så leder du hbtq-arbetet i förskola och skola” som arrangeras av de tre hbtq-strategiska myndigheterna Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen och MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Rubriken på den föreläsning jag genomför är “Varför behövs ett arbete med hbtq i skolan och hur blir det långsiktigt”. Fokus ligger på hur begränsande normativa uppfattningar avseende sexualitet och könsidentitet bidrar till diskriminering och trakasserier och hur ett normkritiskt perspektiv kan bidra till att motverka detta, inte genom att “göra rätt” utan genom att det bidrar till ett medvetet förhållnings- och tillvägagångssätt som behöver vara förankrat i verksamhetsplaneringen, i den pedagogiska vardagen och i allt utvecklingsarbete.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.