Stöd för dig som ska leda och förändra

Handledning

Jag erbjuder handledning till dels till dig som har till uppdrag att arbeta med normkritiskt utvecklingsarbete i, främst, pedagogiskt inriktad verksamhet men även andra offentliga verksamheter. Det kan handla om att ge stöd gällande hur begreppet ska kommuniceras och förankras, vilka områden som kan och behöver utvecklas, men även gällande de utmaningar som kan uppstå i ett dylikt arbete.

Jag erbjuder även handledning till dig som ska leda grupper i lärande. Hur kan du skapa lärande situationer, hur kan du leda till lärande, vad gör du när/om det inte blir som det var tänkt. Vilka metoder kan användas för att demokratisera och kreativisera lärandet?

Handledningen bygger på att jag sätter mig in i uppdraget och sedan ger råd och stöd utifrån de behov som uppstår, det finns även möjlighet till fördjupande insatser i form av individuella utbildningsinsatser. Handledningen och stödet anpassas helt efter de behov som finns.

Det finns även möjlighet till det jag kallar deltagande handledning vilket innebär att jag medverkar i ett sammanhang / på en lektion som du vill ha hjälp att utveckla. Jag ger utifrån det vi gemensamt överens om feedback utifrån de områden som önskas utvecklas. Ex. normkritiska perspektiv i undervisningen eller ledarskapets kreativa möjligheter.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.