Inkluderande, demokratiserande, kreativiserande

Processledning

Jag erbjuder inkluderande, demokratiserande och kreativiserande processledning. När gruppen  har kunskaperna men kanske inte alltid vägarna till hur deltagarna bäst kan lyssna på varandra och sig själva kan jag med hjälp av normkreativt ledarskap och kreativ pedagogik bidra till att gruppen att på ett jämlikt och utvecklande sätt lära vidare och komma till handling. På detta sätt kan nya perspektiv uppstå och nya idéer utvecklas och gruppen får möjlighet att se och lära av varandra på nya sätt.

Mina tjänster

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Processledning

Lära genom att göra och diskutera

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright © 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.