Pedagogiska och användaranpassade metodmaterial och verksamhetsstöd

Textproduktion

Jag skriver pedagogiskt material med fokus på mina kunskapsområden. Användbarhet är i alltid ledordet när jag skriver pedagogiska och verksamhetsstödjande texter. Jag fungerar även som expertkonsult som kan stödja andra i deras skrivprocesser kring de teman jag är kunnig inom.

Jag skriver även stödmaterial kopplat till de utbildningsinsatser jag genomför. Exempelvis handböcker och riktlinjer för arbetets fortsättning och implementering.

Jag har skrivit texter till bland annat Jönköpings kommuns metodmaterial Normstorm, till organisationen MÄN:s metodstöd för volontärerna inom verksamheten Killfrågor och till Stockholms stads HBTQ-diplomering, skolversionen.

Som verksam akademiker är jag även van att skriva akademiskt präglade texter, ett exempel är min magisteruppsats i pedagogik.

För fler textreferenser se: Böcker

 

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.