Pedagogiska och användaranpassade metodmaterial och verksamhetsstöd

Textproduktion

Jag skriver pedagogiskt material med fokus på mina kunskapsområden. Användbarhet är i alltid ledordet när jag skriver pedagogiska och verksamhetsstödjande texter. Jag fungerar även som expertkonsult som kan stödja andra i deras skrivprocesser kring de teman jag är kunnig inom.

Jag skriver även stödmaterial kopplat till de utbildningsinsatser jag genomför. Exempelvis handböcker och riktlinjer för arbetets fortsättning och implementering.

Textreferenser

Jag har, ofta i samverkan med en annan författare, skrivit följande:

Kapitlet “En skola i frihet med misstagens hjälp” i antologin Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring (Bromseth & Darj)

Utbildningsmaterialet Fotboll för alla (med Lisa Malmberg, Amphi Produktion)  om hur fotbollstränare kan skapa en mer inkluderande fotbollsträning.

Metodmaterialet Scenus – En introduktion till normkritisk gestaltning (med Frida Sandegård, ATR) om hur drama- och teaterpedagoger kan arbeta för att bidra till ökad inkludering i grupper och sceniska uttryck

Metodövningar till Friends metodmaterial I normens öga (Brade et. al, 2008).

Handbok i att leda normkritiska samtalsgrupper inom SiS (Statens Institution styrelse) (med Lisa Malmberg, Amphi Produktion)  om hur personal kan arbeta med normkritisk samtalsverksamhet med unga och klienter.

Kursplanen för Stockholms Improvisationsteater (med Gunilla Edemo)

 

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.