Utbildning


Normkritik

Under våren och hösten 2020 fortbildar jag personal inom Studieförbundet Kulturens gällande de olika delarna i deras pedagogiska plattform. Studieförbundet KULTURENS vill arbeta med att fördjupa, förankra och utveckla arbetet med den pedagogiska plattformen och det normkritiska arbetet inom verksamheten. Den pedagogiska plattformen utgår ifrån social interaktionism, FIRO-modellen samt Kolbs lärcirkel och detta representerar förbundets syn på samhället, grupper och individen och hennes lärande. Men vad betyder dessa teorier i grunden och hur får de konsekvenser för den pedagogiska praktiken? Arbetet med normkritiska perspektiv är något som på många sätt är etablerat i KULTURENS verksamhet, men det finns fortfarande stora möjligheter avseende att utveckla hur detta tar sig uttryck och får resultat i den praktiska verksamheten. Deltagarna arbetar som coacher till musikskapare.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.