Utbildning


Normkritisk pedagogik

Den 19 januari kommer jag att föreläsa på Skara stifts kongress för församlingspedagoger och annan pedagogisk personal i Svenska kyrkan. Under kongressen kommer jag att föreläsa om ”Den normkritiska pedagogen”:
Hur kan normkritisk pedagogik tillämpas i praktiken i det som ofta är pedagogens dubbla uppdrag, det social och det lärande uppdraget. Hur påverkar normkritisk pedagogik synen på pedagogen?

 

Mina tjänster

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Processledning

Lära genom att göra och diskutera

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright © 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.