Utbildning


Normkritik

Den 20 april utbildar jag en rekryteringsgrupp på Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Gruppen har till uppgift att arbeta med att attrahera studenter, verka för att de genomför sina studier och hålla kontakt med dem efter avslutade studier. Gruppen är eniga om att de behöver arbeta med breddad rekrytering eftersom studentbasen i dagsläget upplevs som homogen på många olika sätt vilket inte stämmer överens med Institutionens värderingar avseende inkludering och likabehandling. Detta görs på många olika sätt, men gruppen menar att det är viktigt att även lärarna inkluderas i arbetet. Så att inte studenter rekryteras till en exkluderande studiesituation. I detta sammanhang, för att på ett insatt och medvetet sätt kunna prata med lärarna om detta så vill gruppen lära sig mer om normkritisk pedagogik..

 

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.