Utbildning


Normkritisk Pedagogik

Den 16 augusti 2018 föreläser jag om ett fördjupat normkritisk pedagogik på Munkegärdeskolan i Kungälv. På skolan har likabehandlingsgruppen under 2017 bedrivit ett aktivt arbete med att utveckla det normkritiska arbetet på skolan. Alla lärarna har kommit med på tåget och försöker jobba normkritiskt i sina ämnen, både enorm reflektioner, diskussioner, specifika arbetsuppgifter och normbrytande exempel i undervisningen. Det finns även en tydlig struktur för arbetet för att skapa kunskap hos eleverna och i åk 9 arbetas det normkreativt inom bild, musik, text osv.  Skolan önskar nu en möjlighet till fördjupning för personalen med hjälp av externa utbildare gällande normkritisk pedagogik vilket jag ska söka bidra med. Bland annat utifrån de perspektiv som presenteras i den antologi som jag arbetat med under det senaste året.

 

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.