Antologi


Normkritisk pedagogik

Jag kommer att, tillsammans med forskaren Lena Sotevik, vara redaktör för en ny antologi på Studentlitteratur förlag som ska handla om normkritiska perspektiv i pedagogiskt arbete med yngre barn (1-12 år): förskola, fritidshem, förskoleklass, låg- och mellanstadiet. Målgruppen för boken är främst studerande på lärarprogram med dessa olika inriktningar. Vi söker därför författare som vill bidra i en sådan bok.

Skribenterna kan vara (eller ha varit) pedagoger i verksamheter med barn i dessa åldrar, akademiker från olika discipliner som kan bidra med perspektiv på denna typ av arbete med dessa åldrar men också andra yrkeskategorier i pedagogisk verksamhet (ex. skolledare, bibliotekarie, kulturskolepedagog) som har tankar kring denna typ av arbete. Vi tänker oss att det i boken kan finnas lite olika slags texter, både praktiknära sådana som beskriver konkreta situationer och mer teoretiskt orienterade texter. Givetvis kan de också innebära teoretiska resonemang kring praktiknära verksamhet.

Den som är intresserad av att medverka i antologin ska, senast den 1 september 2021, skicka en kortare text (en halv A4) i vilken det beskrivs 1) vilken tematik som texten kommer att ta upp 2) hur tematiken relaterar till bokens målgrupp och syfte, 3) vilken typ av text det kommer att handla om (praktiskt orienterad / teoretisk eller kanske en kombination). Skriv också något kort om dig som författare. För mer info om vart texten ska skickas och tidsplan, se infoblad nedan. Planen är att boken ska ges ut under hösten 2022.

Infoblad om antologin hittar du här: Info antologi.

 

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.