Nyheter

Grimstaskolan

Under läsåret 2018/2019 genomför jag ett längre och fördjupat projekt med normkritisk pedagogik på Grimstaskolan i Upplands Väsby. Syftet med projektet är att tydligt förankra det normkritiska perspektivet både i...

Magister i pedagogik!

Under våren och hösten 2018 har jag läst en magisterkurs i interkulturell pedagogik på Södertörns högskola. Detta för att utveckla mitt maktkritiska perspektiv på pedagogik och lärande. Kursen har fokuserat...

Organisationen MÄN

I början av 2019 fortbildade jag volontärer inom organisationen MÄN som var verksamma inom chattverksamheten killfrågor. Fokus låg på hur förändring och lärande hänger samman och hur det går att...

Releaseturné - normkritisk pedagogik!

Releaseturné! I slutet av mars 2019 släpptes den nya antologin Normkritisk pedagogik - perspektiv, utmaningar och möjligheter (red. Björkman & Bromseth) på Studentlitteratur förlag. Under våren 2019 kommer det att...

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.