Nyheter

Grimstaskolan

Under läsåret18/19 genomför jag ett längre och fördjupat projekt med normkritisk pedagogik på Grimstaskolan i Upplands Väsby. Syftet med projektet är att tydligt förankra det normkritiska perspektivet både i lärargruppen...

Magister i pedagogik!

Under våren och hösten 2018 läser jag magisterkurs i interkulturell pedagogik på Södertörns högskola. Detta för att utveckla mitt maktkritiska perspektiv på pedagogik och lärande. Kursen fokuserar ett fördjupat och...

Haninge kommun

Den 2 oktober föreläser jag om normkritisk pedagogik för all pedagogisk personal i Haninge kommun. Det blir en heldag med både teoretiska och konkret praktiska begrepp och idéer. Roligt!  ...

Antologi: Normkritisk pedagogik 2.0

Under 2017 och 2018 har jag och forskaren Janne Bromseth, som redaktörer, arbetat med de texter som ska ingå i den kommande antologin "Normkritisk pedagogik - perspektiv, utmaningar och möjligheter"...

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.