Nyheter

Digitala utbildningar

I tider som dessa där utbildningar inte kan bedrivas på reguljärt vis på plats så behöver jag som utbildare givetvis anpassa mig. Om ni i er verksamhet ser behov av...

Varbergs kommun

Under våren 2021 kommer jag att genomföra ett större utbildningsprojekt i Varbergs kommun. Barn- och elevhälsan i Varbergs kommun ska arbeta med att, i en grupp bestående av pedagoger, psykologer...

Att leda skolans HBTQ-arbete

Den 14 januari medverkar jag på konferensen "Så leder du hbtq-arbetet i förskola och skola" som arrangeras av de tre hbtq-strategiska myndigheterna Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen och MUCF (Myndigheten för ungdoms- och...

Antologi om normkritisk pedagogik!

I slutet av mars 2019 släpptes den nya antologin Normkritisk pedagogik - perspektiv, utmaningar och möjligheter (red. Björkman & Bromseth) på Studentlitteratur förlag. Boken har i november 2020 sålts i...

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.