Nyheter

Digitala utbildningar

I tider som dessa där utbildningar inte kan bedrivas på reguljärt vis på plats så behöver jag som utbildare givetvis anpassa mig. Om ni i er verksamhet ser behov av...

Varbergs kommun

Under våren 2021 kommer jag att genomföra ett större utbildningsprojekt i Varbergs kommun. Barn- och elevhälsan i Varbergs kommun ska arbeta med att, i en grupp bestående av pedagoger, psykologer...

Lunds universitet

Den 20 april utbildar jag en rekryteringsgrupp på Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Gruppen har till uppgift att arbeta med att attrahera studenter, verka för att de genomför sina...

Uppsala universitet

Under våren 2021 kommer jag att göra ett längre uppdrag för teologiska institutionen på Uppsala universitet. Bakgrunden är att lika villkorskommittén beviljats centrala medel från Uppsala universitetet för att genomföra...

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.