Nyheter

Grimstaskolan

Under läsåret 2018/2019 genomför jag ett längre och fördjupat projekt med normkritisk pedagogik på Grimstaskolan i Upplands Väsby. Syftet med projektet är att tydligt förankra det normkritiska perspektivet både i...

Magister i pedagogik!

Under våren och hösten 2018 läser jag magisterkurs i interkulturell pedagogik på Södertörns högskola. Detta för att utveckla mitt maktkritiska perspektiv på pedagogik och lärande. Kursen fokuserar ett fördjupat och...

RFSU

I november fortbildade jag personalen på RFSU-Malmös kansli med fokus på hur de kan utveckla sitt pedagogiska arbete i sina utbildningsinsatser. I vår fortsätter detta uppdrag med en handledningsdag då...

Antologi: Normkritisk pedagogik 2.0

Under 2017 och 2018 har jag och forskaren Janne Bromseth, som redaktörer, arbetat med de texter som ska ingå i den kommande antologin "Normkritisk pedagogik - perspektiv, utmaningar och möjligheter"...

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.