Om Lotta

Min yrkesbakgrund har sedan 20 år tillbaka utvecklats inom det pedagogiska fältet. Jag har främst varit verksam som gymnasielärare i drama och samhällskunskap men också som teaterpedagog i fristående verksamheter och på senare år även som lärarutbildare på olika lärarutbildningar. Min pedagogiska drivkraft handlar om demokratisering och kreativisering av det pedagogiska arbetet. Att skapa utrymme för människor att vara, veta och välja med hjälp av den utveckling som det pedagogiska arbetet kan bidra med. Dramapedagogik och normkritisk pedagogik är de vägar jag tror i samverkan leder till detta mål.

2000 började jag som dramalärare på Rytmus musikergymnasium i Stockholm samtidigt som jag arbetade som pedagog i olika fritidsverksamheter. Jag hade precis avslutat en teaterpedagogutbildning och var inställd på att fortsätta utbilda mig till regissör. Lärare var bara något temporärt, trodde jag. Men när jag väl satt min fot i klassrummet och fått uppleva allt det häftiga, förändrande, dynamiska som pedagogiskt arbete kan innebära insåg jag att det var där jag skulle fortsätta min yrkesbana.

Efter några år som folkhögskoleutbildad teaterpedagog i skolans och studieförbundens värld vidareutbildade jag mig till gymnasielärare i teater och samhällskunskap. Samtidigt fortsatte jag delvis att arbeta som lärare i gymnasieskolan och i olika typer av fria verksamheter. Jag arbetade bland annat under åtta år som impropedagog på Stockholms improvisationsteater och skrev under denna period  deras kursplan tillsammans med dramapedagogen och journalisten Gunilla Edemo. Under denna period drev jag även en teaterförening, Teater Katalysator, där vi arbetade med fokus på främst forumteater men också med att producera egna improvisationsteaterföreställningar.

Under min tid som lärarstudent utbildade jag mig även till sexualinformatör för RFSU. Jag arbetade under flera år som informatör och mötte hundratals unga i samtal om sexualitet, normer och makt. Under denna period grundlades mitt genuspedagogiska fokus. Efter min tid som informatör var jag under flera år ideellt engagerad i RFSU-Stockholm, bland annat som vice ordförande.

2007 när jag åter arbetade heltid som lärare bjöds jag in till det queerpedagogiska nätverk som RFSL-ungdom ledde och där temat var queerpedagogik, ett begrepp som etablerats i och med metodmaterialet Någonstans går Gränsen. De som deltog i cirkeln var pedagoger, akademiker, myndighetspersonal och personer som arbetade i olika ideella organisationer. Vi läste lärarutbildaren Kevin Kumashiros bok Troubling Education (2002) som handlar om hur icke förtryckande utbildning kan bedrivas. I denna studiecirkel så myntade vi begreppet normkritisk pedagogik. Det var då jag påbörjade mitt ännu pågående arbetet med att försöka omsätta dessa perspektiv i min egen pedagogiska praktik. 2009 fick jag och en kollega Natur och Kulturs stora lärarpris för vårt arbete med normkritisk pedagogik i praktiken. Detta gjorde att jag började få frågor om att komma och berätta om hur jag arbetade med normkritisk pedagogik i skolan och har gjort det sedan dess.

Sedan 2009 har jag därför utbildat personal inom skola, högskola, ideell och offentlig sektor i normkritiska perspektiv. Jag startade Björkmans Pedagogiska 2010 för att kunna utveckla detta arbete samt även mina dramapedagogiska verksamhetsområden. Under åren som gått har det blivit allt tydligare hur alla mina kunskapsområden så tydligt hänger samman. För att människor ska känna sig trygga att ge sig ut i det förändringsarbete och det nyskapande som normkritisk förändring innebär så bidrar det dramapedagogiska perspektivet och det upplevelsebaserade lärandet med många verktyg och förhållningssätt som tryggar och demokratiserar.

2016 började jag arbeta som adjunkt i pedagogik på lärarutbildningenSödertörns högskola, främst på förskollärarprogrammet. I detta sammanhang har det varit just denna helhet som jag fått möjlighet att fördjupa och utveckla med studenterna. Jag har undervisat i kurser inom den undervisningsvetenskapliga kärnan (UVK) och haft ett fokus på kurser som handlar om skolpolitik, demokratisering, inkluderingsarbete och lärande.

Sedan hösten 2019 är jag anställd som doktorand i pedagogik Södertörns högskola och inom denna tjänst fortsätter jag i den riktning och med det fokus som jag egentligen hela tiden haft: Hur kan skolan och vi lärare bidra till att skapa förutsättningar för framtidens demokrati, genom att barn och unga känner sig trygga att bli sig själva, ifrågasätta och ge både sig själva och andra möjligheter att uttrycka sig och utvecklas.

Mer om min bakgrund och vad jag gjort får du genom att läsa min-cv eller genom att söka på nätet med sökord “Lotta Björkman normkritik”.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.