Utbildning


Pedagogik

Under våren 2020 kommer jag att fortsätta mitt samarbete med Ung Scen Öst (Linköping) inom vilket jag fokuserar på att stötta i och bidra med utvecklingen till skolteaterns pedagogiska verksamhet. Jag kommer fortbilda all personal inom Ung Scen Öst i pedagogik, samverka med en dramatiker avseende pedagogiskt skolmaterial, handleda producenten i pedagogiskt upplägg och samverka med skådespelarna för att bidra till en utveckling av deras pedagogiska verksamhet. Att återvända till det teaterpedagogiska arbetet, och särskilt i Östergötland, känns väldigt roligt då det var på Marieborgs Folkhögskola i Norrköping som jag för 19 år sedan fick min egen teaterpedagogutbildning.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.