Referenser

citat

EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR

UR-samtiden (2018)

Högskolan i väst

Mittuniversitetet

Lärarnas Riksförbund

Lärarkanalen

European Jazz Balance (med David Flato)

UR-samtiden (2012)

ARTIKLAR OCH FILMKLIPP

Intervju för Varbergs kommun om ett projekt jag medverkat i.

Intervju för Studentlitteratur avseende den nya boken om Normkritisk Pedagogik.

Recension i Pedagogiska Magasinet av boken Normkritisk pedagogik – perspektiv, utmaningar och möjligheter som jag är redaktör för tillsammans med forskaren Janne Bromseth.

Intervju i tidningen Förskolan med mig och flera andra verksamma inom förskolan och i förskoleforskning avseende inkludering i förskolan.

Intervju med med mig i Skolporten ang. mitt sätt att se på normkritik och mikrohandlingar.

Ett reportage i Pedagog Stockholm om resultatet av det utbildningsarbete gällande normkritisk pedagogik som jag genomförde inom Språkcentrum.

Jag beskriver min syn på normkritisk pedagogik i UR-skolas program Normer i fokus

Jag och andra lärare reflekterar i Lärlabbet kring hur könsmönster skapas och kan omskapas i skolan.

Jag och andra pedagoger reflekterar kring normkritisk pedagogik i UR:s serie Bildningsbyrån.

Artikel i lärarnas tidning där jag och andra lärar reflekterar över hbtq-elevers situation i skolan

I denna intervju på bloggen museummixtape resonerar jag kring normkritisk pedagogik i museieverksamhet.

I denna bloggtext beskriver en av deltagarna på en utbildning jag gjorde för Medioteket inom Stockholms stad min föreläsning.

I denna artikel i Skolvärlden beskriver jag min syn på normkritisk pedagogik.

I denna artikel i Pedagogiska magasinet intervjuas jag och en kollega om vårt dåvarande arbete med normkritisk pedagogik på Rytmus musikgymnasium.

DN Insidan om hur jag och min kollega tänkte kring normkritisk pedagogik i början av vårt arbete.

UPPDRAGSGIVARE I URVAL

Offentliga aktörer
Stockholms stad – hbtq-diplomering
Bjuvs kommun
Länsstyrelsen Västernorrland
Stockholm stad – utbildningsförvaltningen
Värmdö kommun
Xenter Botkyrka
Statens Institutionsstyrelse
Norrköpings kommun (fritidsledarfortbildning)

Universitet och högskolor
Uppsala universitet – teologiska institutionen
Mittuniversitetet
Högskolan för Design och Konst (HDK)
Högskolan i Väst
KI-biblioteket
Konstfacks bildpedagogutbildning (gästlärare)
Göteborgs universitet
Högskolan i Gävle
Örebro universitet
Linköpings universitet

Skolor
Ektorps skolenhet Nacka
Skeppsholmens folkhögskola
Göteborgs samskola
Kungliga svenska balettskolan
Donnergymnasiet
Slättgårdsskolan
Sigrid Rudbecks gymnasium
Språkcentrum Stockholm – modersmålslärare
Blackebergs gymnasium
Östra Reals gymnasium
Pedagogiskt centrum Göteborg

Organisationer
Globala skolan
Utmana
Studieförbundet Vuxenskolan
Pedagogdagen – Uppsala universitets studentkår
UNICEF
Somaliska Riksförbundet
Rädda Barnen
Kulturföreningen Tåget (Borås)
Riksteatern Halland
Lärarförbundet (flertal tillfällen)
Lärarnas Riksförbund

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.