Referenser

Föreläsningsexempel

Högskolan i väst

Mittuniversitetet

Lärarnas Riksförbund

European Jazz Balance (med David Flato)

UR-samtiden

I media

Jag beskriver min syn på normkritisk pedagogik i UR-skolas program Normer i fokus

Jag och andra lärare reflekterar i Lärlabbet kring hur könsmönster skapas och kan omskapas i skolan och i det här blogginlägget utvecklar jag dessa idéer.

Jag och andra pedagoger reflekterar kring normkritisk pedagogik i UR:s serie Bildningsbyrån.

I denna intervju på bloggen museummixtape resonerar jag kring normkritisk pedagogik i museieverksamhet.

I denna bloggtext beskriver en av deltagarna på en utbildning jag gjorde för Medioteket inom Stockholms stad min föreläsning.

I denna artikel i Skolvärlden beskriver jag min syn på normkritisk pedagogik.

Lärarnas Riksförbund beskriver min föreläsning i detta blogginlägg.

Resultatet av mitt och en kollegas arbete på Blackebergs gymnasium beskrivs i tidningen Gymnasiet. Läs även rektorns tankar om arbetet på samma skola.

I denna artikel i Pedagogiska Magasinet intervjuas jag och en kollega om vårt dåvarande arbete med normkritisk pedagogik på Rytmus musikgymnasium.

I detta inslag från Skolministeriet beskriver jag och andra lärare hur vi tänker kring normkritisk pedagogik i praktiken.

Uppdragsgivare i urval

Offentliga aktörer
Linköpings kommun (fritidsledarfortbildning)
Göteborgs stadsmuséeum – projekt Funktek
Medioteket – Stockholms stad
Jönköpings kommun- projekt Normstorm
Enköpings kommun – äldreomsorgen
Svenska Kyrkan – Johannes församling
Livrustkammaren
NCK – Nationellt center för kvinnofrid
Diskrimineringsombudsmannen
Arbetets muséeum – Norrköping
Skolriksdagen
Skolinspektionen
Göteborgs stad
Skolverket
Statens musikverk
Ungdomsstyrelsen

Universitet
Högskolan för Design och Konst (HDK)
Högskolan i Väst
KI-biblioteket
Konstfacks bildpedagogutbildning (återkommande gästpedagog)
Göteborgs universitet
Mittuniversitetet
Högskolan i Gävle
Örebro universitet (flertal tillfällen)
Linköpings universitet
Uppsala universitets mångfald-och jämställdhetsgrupp
Göteborgs högskola för Scen och Konst

Skolor
Donnergymnasiet
Slättgårdsskolan
Sigrid Rudbecks gymnasium
Språkcentrum Stockholm – modersmålslärare
Blackebergs gymnasium
Östra Reals gymnasium
Pedagogiskt centrum Göteborg
Hässelbygårdsskolan
Katarinaskolan
Stockholms stads kulturskola
Lunnevads folkhögskola
Praktiska gymnasiet
Hökarängens skola
Stockholms södra folkhögskola
Egalias förskolor
Ragnhildgymnasiet
Rålambshovsskolan

Organisationer
Globala skolan
Utmana
Studieförbundet Vuxenskolan
Pedagogdagen – Uppsala universitets studentkår
UNICEF
Somaliska Riksförbundet
Rädda Barnen
Kulturföreningen Tåget (Borås)
Riksteatern Halland
Lärarförbundet (flertal tillfällen)
Lärarnas Riksförbund
Kärleksakutens sexualupplysningsverksamhet
Föreningen Svensk Jazz

Mina tjänster

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Processledning

Lära genom att göra och diskutera

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright © 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.