Utbildning


Normkritisk pedagogik

I november fortbildar jag personalen på RFSU-Malmös kansli med fokus på hur de kan utveckla sitt pedagogiska arbete i sina utbildningsinsatser. Extra roligt eftersom jag själv har en bakgrund som utbildare inom just RFSU

 

 

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.