Utbildning


Normkritisk pedagogik

I början av 2019 fortbildade jag volontärer inom organisationen MÄN som var verksamma inom chattverksamheten killfrågor. Fokus låg på hur förändring och lärande hänger samman och hur det går att möta människor i denna kärande process. Vi diskuterade också vad ett normkritiskt förhållningssätt kan bidra med i de möten som sker i chatten, men att det viktiga inte är att säga “rätt” utan att normkritiska perspektiv snarare kan bidra med att skapa kontakt och samspel.

Under våren ska jag hjälpa organisationen MÄN med att revidera stödmaterialet till killfrågor utifrån ett pedagogiskt och normkritiskt perspektiv.

 

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.