Adjunkt


Pedagogik

Parallellt med arbetet inom Björkmans Pedagogiska arbetar jag deltid som adjunkt i pedagogik på Södertörns interkulturella förskolelärarprogram. Jag undervisar och är i vissa fall delkursansvarig bland annat på kurserna “Skolpolitik och politisk styrning”, “Barns sociala relationer och lärande”, “Förskoleläraruppdraget” och “Specialpedagogik”. Jag är även handledare under studenternas VFU och samt handleder dem i deras B-uppsatsskrivande.

I samtliga kurser får jag möjlighet att både fördjupa och använda mig av alla mina kunskapsområden såsom pedagogik, likabehandling, normkritik, statsvetenskap, upplevelsebaserat lärande och grupp/ledarskapsperspektiv. I samtliga kurser får jag också den stora förmånen att diskutera dessa frågor med engagerade studenter.

Under våren och hösten 2018 kommer jag dessutom att själv plugga på Södertörns högskola. Jag kommer att läsa en magisterkurs i interkulturell pedagogik för att på detta sätt fördjupa och utveckla mitt maktkritiska perspektiv på pedagogik och lärande. Särskilt intresserad är jag av hur normkritisk och interkulturell pedagogik kan utveckla och berika varandra som teoretiska perspektiv.

sodertorns-hogskola

Mina tjänster

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Processledning

Lära genom att göra och diskutera

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright © 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.