Utbildning


Normkritisk pedagogik

Den 19 januari kommer jag att föreläsa på Skara stifts kongress för församlingspedagoger och annan pedagogisk personal i Svenska kyrkan. Under kongressen kommer jag att föreläsa om ”Den normkritiska pedagogen”. Detta med fokus på hur normkritisk pedagogik kan tillämpas i praktiken i det som ofta är pedagogens dubbla uppdrag, det social och det lärande uppdraget. Hur påverkar normkritisk pedagogik synen på pedagogen?

 

svenska-kyrkan

 

 

 

 

Mina tjänster

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Processledning

Lära genom att göra och diskutera

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright © 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.