Tjänster

Min erfarenhet är att alla de ämnesområden jag arbetar med berör och utvecklar varandra och därför fungerar bäst i kombination. Om du beskriver vad ni vill utveckla och vilka förutsättningar ni har så skapar jag tillsammans med er ett upplägg som passar. Jag erbjuder följande tre tjänster:

Handledning
Har du i uppdrag att arbeta med ett utvecklingsarbete utifrån ett normkritiskt perspektiv eller för dig som ska utbilda grupper, behöver du stöd och hjälp eller kanske lite ny input? Genom en individuellt anpassad handledning så ger jag dig det stöd du behöver för att kunna bedriva utvecklingsarbetet i din verksamhet.

Interaktiv utbildning
Jag föreläser om normkritisk pedagogik, kreativitet och improvisation och hur grupper kan ledas demokratiserande och kreativiserande. Upplägget är alltid interaktivt, upplevelsebaserat och inkluderande.

Textproduktion
Jag skriver pedagogiskt material kopplat till mina ämnesområden och fungerar även som expertkonsult som kan stödja i skrivprocesser kring de teman jag fokuserar på.  Jag skriver även stödmaterial kopplat till de utbildningsinsatser jag genomför.

 

 

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.