Handledning


Normkritisk pedagogik

Under våren 2021 kommer jag att göra ett längre uppdrag för teologiska institutionen på Uppsala universitet. Bakgrunden är att lika villkorskommittén beviljats centrala medel från Uppsala universitetet för att genomföra projektet “Jämställdhetsintegrering i ny grundutbildning”. Utgångspunkten är att bygga vidare på fakultetens tidigare arbete kring normkritik och breddad rekrytering.

Uppdraget innebär dels att granska deras två nya kandidatprogram, (religionsvetar- och teologprogrammet), som sjösattes under hösten 2020 och dels att medverka på en pedagogisk dag i juni 2021. Granskningen ska fokusera på att hjälpa institutionen att bättre främja mångfald och identifiera brister i kommunikationen med studenterna. Föreläsningen kommer att handla om interkulturell kompetens, och vad det har med normkritik att göra.

 

 

 

 

 

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.