Utbildning


Normkritik

Under våren 2020 så fortbildar och handleder jag pedagogerna på Kulturskolan samt biblioteket i Vallentuna. De är intresserade av att öka kompetensen hos sina personal och har som plan att arbeta med barn och ungas ökade psykiska ohälsa. De funderar över hur deras  verksamhet kan vara ett stöd för barn och unga i detta hänseende och också vad de behöver tänka på för att inte förstärka denna ”trend”. I detta arbete upplever det att det skulle vara mycket värdefullt att också prata om normer, normkritik och normkritisk pedagogik.

Mitt arbete med personalen handlar dels om att dels fortbilda dem i normkritiska perspektiv men även att handleda dem i hur detta på olika sätt kan omsättas i deras vardagliga arbete.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.