Handledning


Normkritik

Under våren 2021 genomförde jag ett större utbildningsprojekt i Varbergs kommun. Det innebar att utbilda en grupp bestående av pedagoger, psykologer och specialpedagoger som med elevhälsan i Varbergs kommun ska driva ett normkritiskt utvecklingsarbete på förskolor/skolor i kommunen. Våren 2022 kommer jag att genomföra en till, likadan utbildningsinsats.

Läs mer om projektet här.

Vidare stöttar jag som konsult den pedagog och psykolog som har till uppgift att utveckla ett långsiktigt arbete med det som inom kommunen beskrivs som projektet “Hälsa gör lärande” vilket syftar till att på ett långsiktigt sätt bygga en struktur som stöttar Varbergs skolor i deras värdegrundsarbete. Detta gör jag löpande.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.