Handledning


Normkritik

Under våren 2021 kommer jag att genomföra ett större utbildningsprojekt i Varbergs kommun. Barn- och elevhälsan i Varbergs kommun ska arbeta med att, i en grupp bestående av pedagoger, psykologer och specialpedagoger, driva ett normkritiskt utvecklingsarbete på förskolor/skolor i kommunen.

Inom ramen för detta uppdrag vill gruppen få intresserade av stöttning i hur ett övergripande utvecklingsarbete skulle kunna utformas. De vill också skapa en gemensam utgångspunkt avseende normkritiska perspektiv, idéer kring vad konkretisering kan innebära samt stöd i hur arbetet kan organiseras på de olika enheterna och på länge sikt. Detta kommer jag att bidra med i projektet.

Läs mer om projektet här.

Vidare stöttar jag den pedagog och psykolog som har till uppgift att utveckla ett långsiktigt arbete med det som inom kommunen beskrivs som projektet “Hälsa gör lärande” vilket syftar till att på ett långsiktigt sätt bygga en struktur som stöttar Varbergs skolor i deras värdegrundsarbete.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.