Handledning


Normkritik

Under våren 2021 kommer jag att genomföra ett större utbildningsprojekt i Varbergs kommun. Barn- och elevhälsan i Varbergs kommun ska arbeta med att, i en grupp bestående av pedagoger, psykologer och specialpedagoger, driva ett normkritiskt utvecklingsarbete på förskolor/skolor i kommunen.

Inom ramen för detta uppdrag vill gruppen få intresserade av stöttning i hur ett övergripande utvecklingsarbete skulle kunna utformas. De vill också skapa en gemensam utgångspunkt avseende normkritiska perspektiv, idéer kring vad konkretisering kan innebära samt stöd i hur arbetet kan organiseras på de olika enheterna och på länge sikt. Detta kommer jag att bidra med i projektet.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.