Tjänster

Min erfarenhet är att alla de ämnesområden jag arbetar med berör och utvecklar varandra och därför fungerar bäst i kombination. Om du beskriver vad ni vill utveckla och vilka förutsättningar ni har så skapar jag tillsammans med er ett upplägg som passar. Jag erbjuder följande tre tjänster:

Processledning
För att lära är görandet ofta den snabbaste vägen. När vi gör och upplever vill vi också förstå vad som händer och då uppstår krokar för kunskap. Jag erbjuder inkluderande och kreativiserande processledning som hjälper arbetsgrupper att komma fram till nya idéer på lustfyllda sätt.

Interaktiv utbildning
Jag föreläser om normkritisk pedagogik, kreativitet och improvisation och hur grupper kan ledas demokratiserande och kreativiserande. Upplägget är alltid interaktivt, upplevelsebaserat och inkluderande.

Textproduktion
Jag skriver pedagogiskt material kopplat till mina ämnesområden och fungerar även som expertkonsult som kan stödja i skrivprocesser kring de teman jag fokuserar på.  Jag skriver även stödmaterial kopplat till de utbildningsinsatser jag genomför.

 

 

Mina tjänster

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Processledning

Lära genom att göra och diskutera

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright © 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.